Verzekeringen - Inkomen

Pensioen
Drie van de vier Nederlanders willen eerder stoppen met werken.
Als ‘ideale pensioenleeftijd’ wordt 59,5 gezien. De werkelijke leeftijd waarop mensen met pensioen gaan is echter gemiddeld 61 jaar, terwijl iets meer dan de helft (54%) van de burgers er daadwerkelijk in slaagt voor hun 65ste jaar met werken te stoppen, zo blijkt uit een recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Heeft u ook plannen in die richting? Wie eerder wil stoppen met werken, doet er verstandig aan daar reeds in een vroeg stadium bij stil te staan en daarvoor een adequate aanvullende pensioenvoorziening te treffen. Zodat u niet alleen eerder kunt genieten van uw oudedag, maar - en dat is zeker niet minder belangrijk - ook financieel kunt doorleven op de manier die u gewend bent.

Arbeidsongeschiktheid
Een ernstige zaak waar we eigenlijk liever niet aan denken. Het zal je maar gebeuren dat je er opeens mee te maken krijgt. Dat je niet meer in staat bent om te werken. Door een langdurige ziekte. Of een zwaar ongeval. Dan krijgt u, na twee volledige ziektejaren, te maken met de WIA. Dat betekent een drastische daling van uw inkomen. Kunt u dan nog iedere maand aan uw verplichtingen voldoen? Of moet u dan uw huis verkopen? Met de arbeidsongeschiktheidverzekering voor maandlasten (Maandlasten AOV) kunt u gewoon uw vaste lasten doorbetalen. U kunt een Maandlasten AOV afsluiten voor alle denkbare vaste lasten. Bijvoorbeeld de hypotheek, een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Een geruststellende gedachte.

Meer informatie? 
Bel 050-534 40 30 of mail naar info@degrijsassurantiën.nl